Texelse kunstenaarsvereniging ZOUT


De Texelse Kunstenaarsvereniging ZOUT is opgericht in 2006. De Texelse beeldend kunstenaars van het eerste uur Marian Smit en Wieneke Boon waren in 2006 lid van de gemeentelijke Kunstcommissie. Zij vonden dat de Texelse kunstenaars een stem moesten hebben; waarop de gemeente Texel adviseerde om een vereniging op te richten. In 2006 deden Marian en Wieneke dan ook een oproep aan Texelse vakgenoten en geïnteresseerden uit de kunstwereld om naar de oprichtingsvergadering van een nieuwe - eerste- Texelse kunstenaarsvereniging te komen.

Omdat er geen clubhuis was en ook geen gevulde kas werd deze oprichtingsbijeenkomst in de kantine van het Openluchtzwembad in Den Burg gehouden. Deze informele omgeving had een uitstekende uitwerking op de aanwezigen want iedereen wilde maar wat graag dat deze vereniging opgericht werd. (eerst vereniging in oprichting van 2006-2007)

Marian vertelde tijdens deze eerste bijeenkomst dat het de doelstelling van de vereniging is om het artistieke werk van beeldende kunstenaars die op Texel wonen of een sterke band met het eiland hebben, over het voetlicht te brengen.

Al gauw wilden verschillende mensen wel in het bestuur zitting nemen. Sinds die tijd is het goed gebruik binnen de vereniging om zowel kunstenaars als niet-kunstenaars in het bestuur op te nemen. Een van de redenen daarvan is dat op zo’n manier voldoende kennis en vaardigheden binnen de vereniging zelf aanwezig zijn om haar gaande te houden.

Na de oprichting is er geen moment stagnatie geweest in de activiteiten van de vereniging en is het ledental gestaag gegroeid tot 78 in 2018. 

Deze website geeft een beeld van de vele activiteiten van ZOUT.

Veel lees en kijkplezier!


contact: zouttexel@gmail.com