Texelse Kunstenaarsvereniging ZOUT

Bestuur ZOUT

Op de Algemene Leden Vergadering van 23 november 2022 werd het nieuwe bestuur gekozen.


Marianne Verhagen    Voorzitter.

Greet Swabedissen     Secretaris.

Bob Markus                     Penningmeester.

Pieternel Geurtz           Public Relations


Nadat een bestuurslid gekozen is kan hij/zij 4x herkozen worden, steeds voor een periode van 2 jaar.


Link                               www.zouttexel.nl

Contact                        zouttexel@gmail.comCommissies 

          

ZomerZOUT                                                                    

HerfstZOUT                                                            

WinterZOUT                                                           

VVV vitrine                         

Pieternel Geurtz.

Exposanten Hospice     

Greet Swabedissen.

Lief en Leed                       

Vacant

Kascommissie                                                        

Henk Suilen en Edwin Boering.